Hoe het begon en verder...

Op 4 september 2000 is Kids First opgestart in een schoollokaal van de basisschool “De Optimist”.
Vervolgens is Kids First op 1 januari 2002 verhuist naar de eerste eigen locatie “Het Penseel”.

Onze organisatie is inmiddels uitgegroeid tot een kinderopvang met meerdere locaties in Almere.
Er werken circa 50 pedagogisch medewerkers.

Honderden kinderen komen verspreid over 5 locaties iedere week bij ons de dag doorbrengen.

Wij bieden uiteenlopende opvang aan kinderen van 10 weken tot einde basisschool leeftijd.

Bij Kids First staat de eigenheid van ieder kind centraal. Ieder kind is uniek, heeft een eigen karakter en ontwikkelt zich op zijn eigen tempo. Ons streven is dat kinderen een fijne tijd bij ons hebben waar zij naar hartenlust kunnen spelen, maar ook vrolijk en verdrietig mogen zijn.

Onze organisatie is in principe toegankelijk voor alle kinderen, ongeacht huidskleur, afkomst, land van geboorte, levensovertuiging, aanleg of beperking. Wij passen onze manier van werken en onze activiteiten hierop aan.

Kids First vindt het belangrijk dat de kwaliteit van de opvang die er geboden wordt continu getoetst en bijgesteld wordt.
Wij staan als organisatie geregistreerd bij de Gemeente Almere. Dat betekent dat wij aan al hun eisen voldoen.
Deze eisen worden jaarlijks getoetst door de GGD en de Brandweer. Tevens wordt er jaarlijks een risico inventarisatie uitgevoerd, waarbij de veiligheid getoetst wordt.
Kids First staat voor professionele, pedagogisch verantwoorde kinderopvang en heeft het opvangen van kinderen op een veilige en prettige wijze als doelstelling.