Huisregels

Openingstijden
Brengen vanaf 7:00 uur en ophalen tot 19:00 uur. Indien van deze tijden afgeweken wordt is dat in overleg. Gastouderopvang Kids - First is het gehele jaar geopend van maandag t/m vrijdag met uitzondering van de nationale feestdagen en de vakanties van Kids - First. Aan het begin van het jaar wordt de jaarplanning gedeeld en zijn alle datums zichtbaar.

Wennen
Het kind mag twee keer voor de officiƫle datum twee uurtjes komen wennen bij de opvang. Dit om het kind de gelegenheid te bieden om kennis te maken met de opvang en de omgeving van de opvang. Hier wordt geen factuur voor in rekening gebracht.

Afmelden en ophalen
Indien het kind niet komt, stellen we het op prijs om dit minimaal 12 uur van te voren kenbaar te maken. De uren moeten als nog evengoed doorbetaald worden. Als het kind door iemand anders dan de ouder wordt opgehaald, worden we graag op de hoogte gebracht hiervan. We kunnen vragen om een legitimatiebewijs. Het kind moet voor sluitingstijd opgehaald worden. Indien dat door onvoorziene omstandigheden niet lukt, laat het dan zo snel mogelijk weten. De tijd dat het kind bij de opvang is wordt extra in rekening gebracht.

Blijft het kind langer dan de contracturen dan dient dit minimaal 24 uur van te voren kenbaar gemaakt te worden. Anders zullen deze uren niet goed gekeurd worden.

Facturatie
Elke eerste van de maand worden de uren van de maand ervoor verzonden aan het gastouderbureau. Het gastouderbureau maakt een factuur op en deze dient binnen enkele dagen te zijn voldaan aan het gastouderbureau.

Gebeurd dit niet dan zal er een herinnering gestuurd worden vanuit het gastouderbureau of vanuit de opvang. Daarna kan er als nog betaald worden. Is de betaling van de factuur niet voor de tiende van elke maand betaald dan zal de opvang stoppen totdat de betaling volledig voldaan is.

De gemiste opvanguren zullen wel doorberekend worden met de huidige maand. Daarnaast zal er een incassobureau ingezet worden. 

Verzorging
Broodmaaltijd, drinken, fruit en tussendoortjes worden door Kids - First verzorgd. Voor de avondmaaltijd vragen we een kleine bijdrage van een euro. De ouder dient zelf zorg te dragen voor flesvoeding, luiers, billendoekjes en medicijnen.

Traktatiebeleid
Bij een verjaardag of afscheid van het kind mag het kind trakteren. Houd rekening met een gezonde keuze.

Ziekte
Ziekte van het kind wordt door berekend. Ziekte van Kids - First niet. Met elke ouder wordt er een afspraak gemaakt omtrent doorbetaling bij het Coronavirus. Bij 38 graden koorts tijdens de opvang dient het kind opgehaald te worden door de ouder. Het kind dient 24 uur koortsvrij (zonder zetpillen) te zijn voordat het kind weer mag spelen bij Kids - First. 

Vakantie
Vakantie van de ouder wordt door berekend, vakantie van Kids - First niet.

Dag ruilen of extra dag opvang
Bij Kids - First is er, zolang er plek is, mogelijkheid voor het ruilen van een dag binnen dezelfde maand. Ook kan er gekeken worden of er een extra plekje beschikbaar is. De uren die het kind dan extra komt worden in rekening gebracht. 

Wachtlijst
Kids - First beschikt op dit moment over een wachtlijst. Interne aanvragen gaan voor op externe aanvragen. Aanmelden van het kind gaat alleen via de e-mail.

Informatie ontwikkeling van het kind
Het streven is om dagelijks in de gastouderopvang app de overdracht te typen. Tussen de middag wordt er een foto geplaatst en aan het einde van de dag worden de overige foto`s verzonden. Doordat het welzijn van de kinderen voor gaat, kan het gebeuren dat de overdracht een keer niet plaats vindt via de gastouderopvang app. De overdracht zal dan mondelings plaats vinden.

Huisregels
Binnen en in de tuin van de opvang mag niet gerookt worden. Ook huisdieren van de ouder worden niet toegelaten tijdens het brengen en ophalen van het kind. Het kind mag binnen niet rennen en klimmen op de meubels, daar is de tuin of speeltuin een uitdaging voor.

Bij het brengen en ophalen vragen we de ouder overschoenen aan te trekken zodat de grond schoon blijft voor de allerkleinste kinderen. De overschoenen zijn te vinden bij de ingang.

Elk kind heeft een eigen mandje met zijn naam erop. De ouder is zelf verantwoordelijk om te kijken of er voldoende luiers, billendoekjes, voeding of reserve kleding in ligt.

Eten uit de moestuin geven we aan het kind zelf mee. Dit dient niet geplukt te worden door de ouder.

Adreswijziging
Bij wijziging van het adres of telefoonnummer dient de ouder dit z.s.m. door te geven.

Privacy
De persoonsgegevens van ouder en kind worden niet aan derde verstrekt. De ouder heeft altijd het recht tot inzage in de gegevens. Foto`s van het kind wordt in overleg met de ouder gepubliceerd op de Facebookpagina van Gastouderopvang Kids - First. Altijd zal het gezicht onherkenbaar gemaakt worden. Kids - First vraagt de ouder geen opvang foto`s te delen op sociale media.

Verzekering
Zowel de ouder als de opvang is WA- verzekerd. De opvang heeft daarnaast nog een bedrijfsverzekering.

Overdracht basisschool
Voor het kind dat de opvang verlaat, wordt er een overdracht geschreven voor de basisschool. De ouder neemt het formulier mee bij een intake gesprek op school. Als het kind in de zomervakantie of aan het eind van het jaar vier jaar wordt, is verlening van de opvang wellicht wenselijk. In overleg kan gekeken worden of dit mogelijk is.

Meningsverschillen
Meningsverschillen worden in eerste instantie door ouder en Gastouderopvang Kids - First zelf besproken. Indien nodig wordt er contact opgenomen met het betreffende gastouderbureau.